Rozwiń menu

Zajęcia edukacyjneJęzyk angielski prowadzwony metodą Wattsenglish

 
 • zajęcia prowadzone są w całości w j.angielskim – lekcja nie wymaga stosowania metody translacyjnej do wprowadzania elementów językowych – naturalnie motywuje do reakcji i uczy mówienia niemal od pierwszej minuty zajęć.
 • metoda wykorzystuje unikalne filmy na wideo, które umożliwiają kontakt każdemu dziecku z rodowitym Brytyjczykiem.
 • pierwszy zestaw materiałów, który wykorzystuje twarz i jej mimikę do nauczania języka angielskiego.
 • wyjątkowa metoda Wattsenglish uczy języka poprzez zabawy edukacyjne.
 • materiały pozwalają na nieustający kontakt z rodowitym Brytyjczykiem poprzez interaktywne filmy video z opowiadaniami i piosenkami.
 • zajęcia są motywujące dla dzieci – nie zmuszamy dzieci do nauki – uczą się poprzez zabawę
 • dzieci są nieustannie angażowane w różne zadania – słuchają, reagują i mówią!
 • starannie przygotowane plany lekcji wykorzystują unikalne narzędzia: CD i DVD z native-speakerem, pacynkę Maggie, karty do prezentacji słownictwa, gry i zabawy językowe
 • efektywna nauka poprzez 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji
 • kontynuacja programu i metody od przedszkola do szkoły podstawowej

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ CERTYFIKOWANYCH TRENERÓWMETODY WATTSENGLISH FIRMY PLANETA KREACJI

Wczesna nauka czytania wykorzystywana w ramach zajęć przedszkolnych

W pracy z dziećmi wykorzystujemy metodę opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską, która jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Stosowane w naszym przedszkolu metody zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało
trudności, a dopiero później przechodzimy do następnego etapu nauki, w którym wzrasta poziom umiejętności dzieci. Podstawą sukcesów w metodzie krakowskiej jest wyzwalanie w dziecku pozytywnych emocji związanych z nauką czytania. 

W codziennej pracy towarzyszy nam również odimienna metoda nauki czytania opracowana przez dr Irenę Majchrzak.
Już od najmłodszych lat przedszkolaki świetnie odnajdują się w tej bardzo przyjaznej dla nich metodzie.
Uczymy dzieci czytać zaczynając zapoznawać je z literkami własnego imienia.
Po imionach następuje zapoznanie się z nazwami wszystkiego, co nas otacza.
W ten naturalny sposób uczymy się całego polskiego alfabetu, od samego początku, przedszkolaki rozumieją to, co czytają.

Stosując zabawę do nauki czytania każdy maluch jest doceniony, bo rozpoznanie liter własnego imienia jest łatwe. Poczucie sukcesu na początku nauki jest nie do przecenienia, ponieważ dzieci bez strachu podchodzą do kolejnych ćwiczeń. Po zakończeniu pobytu w przedszkolu, dzieci będą bardzo dobrze przygotowane do dalszej nauki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem, jest bardzo ważnym czynnikiem powodzenia w szkole.

Gimnastyka buzi i języka (zajęcia profilaktyczne z logopedą)

W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzimy ćwiczenia mające na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego: języka i warg (kląskamy, parskamy, liczymy ząbki czubkiem języka, malujemy podniebienie językiem, robimy balonika w buziaku itp.). W ten sposób przygotowujemy język do poprawnej wymowy poszczególnych głosek.

Stymulujemy rozwój mowy poprzez organizowanie dzieciom wiele zabaw ruchowych w formie ćwiczeń logorytmicznych, kształcących orientację w schemacie własnego ciała, poczucie rytmu oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Rozwijamy spostrzegawczość, pamięć, uwagę i wyobraźnię, równocześnie wzbogacamy mowę bierną i czynną.

Poprzez zabawę uczymy dzieci poprawnej, wyrazistej wymowy, zachęcamy do wypowiadania się na forum grupy, a także podczas uroczystości przedszkolnych. Wszystko po to, by dzieci sprawnie posługiwały się językiem ojczystym i w przyszłości odnosiły sukcesy.

Warsztaty teatralne z elementami dramy

Cykliczne zajęcia teatralne z bajką, baśnią i legendą prowadzone przez Panią Małgosię aktorkę, specjalistkę dramy 
- rozwijają umiejętności aktorskie i talenty dzieci 
- uczą obcowania z żywym językiem polskim, polską literaturą i tradycją 
- zabawa w prawdziwy teatr pod okiem zawodowca

Cykl warsztatów teatralnych oparty na podstawie bajki, legendy oraz bajki filozoficznej.

Zapraszamy Krasnoludki z wszystkich miast na nasz zjazd. Podczas zajęć przedszkolaki posiądą umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach, szybciej osiągają określone umiejętności, stają się śmielsze i bardziej aktywne twórczo.

Zajęcia muzyczno – ruchowe oparte na metodzie Carla Orffa jako metoda kształtująca wrażliwego twórcę i odbiorcę muzyki

Okres przedszkolny to czas kształtowania się wrażliwości i uzdolnień muzycznych dzieci.
W naszym przedszkolu zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzimy 2 razy w tygodniu z wykorzystaniem wielu nowatorskich metod. 
Koncepcja zajęć z wykorzystaniem muzyki klasycznej opracowana przez Batii Strauss, wyrażania muzyki ruchem E. Dalcrozea, czy zajęć muzyczno-ruchowych Orffa uatrakcyjniają codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą i zajęcia z rytmiki.

Carl Orff, niemiecki kompozytor i pedagog uważał, że muzyka i wspólne muzykowanie jest zródłem radości, satysfakcji, wyzwalaniem kreatywności wszystkich dzieci nie tylko uzdolnionych muzycznie. Ukazywał dzieciom otaczający świat przez pryzmat docierających do niego dźwięków, odgłosów, szmerów, które są przetwarzane na język muzyczny.
Twórcze obcowanie z muzyką realizowane jest w takich formach jak:

 • ruch
 • taniec śpiew
 • pantonima
 • gra na prostych instrumentach / tzw instrumentarium Orfa /
 • mowa rytmizowana

Proces uczenia się dziecka i wchodzenia w świat muzyki postępuje równolegle wraz z rozwojem dziecka i jego społecznej aktywności w czasie wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych.

Malowanki-wydzieranki

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych projektach plastycznych, których celem jest m. in. rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami, współpracy w grupie, poznawania swoich nowych stron... czyli bawimy się i uczymy.

Gimnastyka korekcyjna

Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej. Poprzez cykliczne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu kształtujemy nawyki prawidłowej postawy ciała. Podstawową przyczyną wad postawy jest niewydolność mięśni, spowodowana brakiem zabaw ruchowych i ćwiczeń fizycznych.

Do najczęściej występujących wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym zaliczamy: 
 • plecy okrągłe,
 • plecy płaskie,
 • skrzywienia kręgosłupa,
 • stopy płaskie, płasko-koślawe,
 • koślawość i szpotawość kolan.  
Ze względu na wiek dzieci i w celu stworzenia odpowiedniej motywacji, większość ćwiczeń ma formę zabaw i gier ruchowych. Poprzez zajęcia korekcyjne staramy się rozbudzać u dzieci zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Kuchcikowo

Nauka przygotowywania posiłków. Mamy nadzieję, że efekty pracy z wykorzystaniem prostych i bezpiecznych przepisów kulinarnych przekonają dzieci, ze wspólne przygotowywanie prostych posiłków nie musi być męczące i pracochłonne, może natomiast być miłym zajęciem i twórczym sposobem spędzania czasu.

Logorytmika - wsparcie rozwoju mowy u dziecka

Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. 

Głównym celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. 

Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe. Zajęcia przeprowadzane są w ramach czesnego.

Zajęcia logorytmiczne:

 • rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro- i mikro- ruchów,
 • pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • sprzyjają poprawie koncentracji uwagi,
 • stymulują myślenie i mowę,
 • uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie.

Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa, podczas której w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają. Zajęcia będą miały formę pracy zbiorowej. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej.