Rozwiń menu

Badabada w Przedszkolu Delfinek


W grupie żłobkowej prowadzony jest bezpłatny program wykrywania autyzmu BADABADA. Prowadzony jest przez fundację SYNAPSIS, a także inne instytucje i organizacje na terenie Polski. Badania przeprowadza się w żłobkach, przedszkolach, klubach malucha i innych miejscach związanych z rozwojem małych dzieci. 

Celem badania jest profilaktyka zaburzeń rozwojowych u małych dzieci poprzez wczesne wykrywanie problemów w zakresie relacji społecznych oraz komunikacji społecznej. W przypadku wykrycia trudności dziecka umożliwia to podjęcie jak najszybszych działań stymulujących ich rozwój. Badanie polega na obserwacji dziecka przez specjalistę i wypełnieniu karty obserwacyjnej (narzędzie SACS-R). Po badaniu rodzice otrzymują informację zwrotną o rozwoju dziecka.