Rozwiń menu

Porady psychologiczne


Praktyczne rady dla rodziców, w powstaniu poczucia własnej wartości – samooceny dziecka  

  • Rozwijaj zainteresowania i zdolności dziecka – powinniśmy umożliwiać dziecku poznanie jak największej ilości różnych dziedzin i form aktywności, obserwując je, aby w przyszłości zachęcać do rozwijania umiejętności w tych dziedzinach, które najbardziej je interesują, 
  • Często chwal i zachęcaj – dla dziecka niezwykle ważna jest aprobata rodziców i wychowawców, dlatego nie należy szczędzić swym podopiecznym pochwał (właściwie stosowane, wbrew obawom niektórych nie psują one dziecka), 
  • Zachęcaj dziecko do podejmowania decyzji – oczywiście na początku są to mało ważne decyzje, z czasem zyskuje ono jednak świadomość swoich możliwości, poczucie własnej wartości,
  • Pozwól dziecku ryzykować – dziecku należy pozwolić na popełnianie błędów, podejmując pewne ryzyko nauczy się, że czasami może zrobić coś, co dotąd wydawało mu się nieosiągalne (ważne, aby w przypadkach niepowodzenia nagradzać podjęty przez dziecko wysiłek),
  • Pozwól, aby dziecko było za coś odpowiedzialne – dziecko chce wierzyć, że wnosi ważny wkład w życie rodziny lub społeczności (nie chodzi tu o perfekcyjne wykonanie zleconego zadania, ale o to, żeby poczuło się ono ważne i użyteczne),
  • Unikaj kategorii absolutnych i ogranicz wypowiedzi negatywne – dorośli często mają tendencję do wypowiadania się w kategoriach absolutnych („zawsze robisz bałagan”). W ten sposób dziecko może uwierzyć, że zawsze jest przez nich postrzegane w określony sposób i stracić motywację do zmiany,
  • Zachęcać dziecko do pozytywnego mówienia o sobie samym – najskuteczniejszą metodą nauki tej umiejętności jest modelowanie, czyli pozytywne mówienie o sobie samym (np. ten rysunek naprawdę mi się udał). Kiedy usłyszysz, że dziecko pozytywnie wyraziło się na swój temat natychmiast należy to potwierdzić.

Każde słowo osoby dorosłej jest dla dziecka ważnym komunikatem. Decyduje o tym, czy będzie się ono czuło ważne, potrzebne i akceptowane i czy takie myślenie o samym sobie utrzyma się do momentu wejścia w dorosłe życie.

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
mgr Anna Padzik